Şəxsi ev üçün universal istilik qazanları: ən yaxşı modellərə və rəylərə ümumi baxış

Mündəricat:

Şəxsi ev üçün universal istilik qazanları: ən yaxşı modellərə və rəylərə ümumi baxış
Şəxsi ev üçün universal istilik qazanları: ən yaxşı modellərə və rəylərə ümumi baxış
Anonim

İsitmə qazanları ilk növbədə struktur və istismar parametrləri ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda, performans göstəriciləri qrupu böyük dərəcədə istifadə olunan yanacağa bağlıdır. Maye, qaz və bərk yanacaq qurğunun saxlanması prosesində özünü göstərən öz xüsusi keyfiyyətlərini qəbul edir. Müxtəlif yanan materiallardan maksimum fayda əldə etmək üçün bir çox ev sahibləri çoxfunksiyalı olan kombinasiyalı və ya universal qazanlara keçirlər. Bu avadanlıqla siz mövsümə və ya istilik tələblərinə diqqət yetirərək ən uyğun yanacaq növündən istifadə edə bilərsiniz.

Kombinə edilmiş qazanların xüsusiyyətləri

universal qazanlar
universal qazanlar

Bu tip aqreqatların əsas xüsusiyyəti və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bir növ yanacaq çatışmazlığı olduqda istifadəçi başqa, daha sərfəli olanından istifadə edə bilər. Maddi cəhətdən də faydalıdırlar. Məsələn, elektrik modelləri istismar üçün ən bahalı hesab olunur, qaz qarışıqları isə əksinə, ən az xərc tələb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, universal qazanlar natamam yanacaq növlərinin istifadəsini dəstəkləyə bilər. Beləliklə, işləyən modellər varyalnız bərk yanacaqdan yanan materiallardan və ya elektrik enerjisindən və ya dizel yanacağı və qazla qızdırılan modifikasiyalardan - seçmək üçün. Ancaq çox yanacaqlı cihazlar da yaygındır. Hər iki halda qazanlar quraşdırılmış əsas ocaq vasitəsilə bir əsas yanacaq növünü dəstəkləyir və əlavə olaraq istifadəçi alternativ yanacaqlarla işləmək üçün xüsusi inteqrasiya olunmuş qurğular ala bilər.

Atmos modeli haqqında rəylər

universal istilik qazanları
universal istilik qazanları

Atmos DC 32SP və DC EP qurğuları ilə seqmentdə texnoloji inkişafın mərkəzi istiqamətini nümayiş etdirir və bu, alternativ istilik dizaynlarının inkişafına yeni təkan verib. Bu avadanlıq bioyanacaq brülörünün funksiyası ilə tamamlanan generatorun qazlaşdırılması prinsipi ilə işləyir. Bu istiqamətin özəlliyi qranulların istifadəsi ilə bağlıdır - yüksək səviyyədə enerji səmərəliliyini təmin edən nisbətən yeni yanacaq növü. Bundan əlavə, Atmos universal qazanları təbii qaz və mazutla işləyə bilər. Əksər birləşmiş modellərdən fərqli olaraq, bu cür qurğular müxtəlif brülörlərdən istifadə ehtiyacını da aradan qaldırır. Funksiyanın çox yönlü olması cihazda müxtəlif yanacaq doldurucu qrupları üçün nəzərdə tutulmuş bir neçə kameranın olması ilə təmin edilir.

Baxi modeli haqqında rəylər

evdə universal qazan
evdə universal qazan

İspan istehsalçısının Roca xəttinə fərqli bir konsepsiyaya qarşı qərəzli şəkildə həyata keçirilən P-30 modeli daxildir. Tərtibatçılar istifadə etdiləryüngül boz çuqun, bunun sayəsində yüksək istilik izolyasiyası əldə edilmişdir. Bu qurğunun gücü ilə fərqlənən bir neçə modifikasiyası var - 23 ilə 52 kVt arasında. Bu və ya digər versiyanın lehinə seçim, bu universal qazandan istifadənin planlaşdırıldığı yerə əsasən aparılmalıdır. Evdə əsas istilik mənbəyi kimi orta performanslı bir quraşdırma belə işlətmək olduqca mümkündür. Kiçik bir mənzildə P-30-un ilkin modifikasiyası daha uyğundur. Qazanlar əsasən bərk yanacaqla təmin edilir, lakin alternativ olaraq maye yanacaq - dizel və ya dizel yanacağı da istifadə edilə bilər.

Jaspi Tupla modeli haqqında rəylər

universal istilik qazanı
universal istilik qazanı

Bu modeli müxtəlif yanacaq növlərinin istifadəsi baxımından universal qazan kimi deyil, həm də həll ediləcək vəzifələr baxımından çoxfunksiyalı qurğu kimi də qiymətləndirmək olar. İstiliyin əsas funksiyasına əlavə olaraq, bu avadanlıq isti su təchizatı məsələlərini həll edir. Digər birləşdirilmiş modellər eyni keyfiyyətlərə görə məşhurdur, lakin bu modifikasiyada iş rejimləri məişət ehtiyacları üçün maksimum dərəcədə optimallaşdırılıb. Birincisi, bu universal istilik qazanı geniş təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz edilmişdir, çünki qazla işləmək yüksək səviyyədə etibarlılıq tələb edir. İkincisi, iş rejimlərinə nəzarətin erqonomikası təkcə elektronikanın performansı baxımından deyil, həm də struktur elementləri ilə bağlı müsbət rəy yaradır.

Buderus modellərinin rəyləri

Buderus ilə məşğul olan peşəkarlar yaxşı tanışdırkommunal avadanlıq. Bu halda, qeyri-standart Logano S121-2 həllini nəzərdən keçirməyə dəyər. Modelin çox yönlülüyünü şərti adlandırmaq olar, çünki bölmə hələ də əsasən bərk yanacaqla və hər şeydən əvvəl odunla işləməyə yönəldilmişdir. Ancaq qazanın iki əhəmiyyətli xüsusiyyəti var. Hər şeydən əvvəl, bu, hər hansı bir yanacaqla işləyə bilən digər istilik avadanlığı ilə əlaqə qurma imkanıdır. İkinci diqqətəlayiq cəhət Logano seriyasından olan universal qatı yanacaq qazanlarının piroliz prinsipi ilə işləməsi ilə bağlıdır. Başqa sözlə, yanma məhsullarının təkrar emalı nəzərdə tutulur ki, bu da zərərli emissiyaların miqdarını azaldır və avadanlığın istilik ötürməsini artırır.

fərdi evin universal qazanı
fərdi evin universal qazanı

Universal qazanlar haqqında müsbət rəy

Belə qazanların təcrübəli istifadəçilərinin qeyd etdiyi kimi, onlar enerji səmərəliliyi baxımından oxşar mono-yanacaq aqreqatlarına praktiki olaraq uduzmurlar, lakin eyni zamanda konkret şəraitdə optimal yanacaqdan istifadə etmək imkanlarını saxlayırlar. Aydındır ki, bu və ya digər yanan materialın seçimində məhdudiyyətlərin olmaması da əməliyyat xərclərinin azaldılmasını təmin edir. Bundan əlavə, universal istilik qazanları, sadəcə olaraq, cihazının mürəkkəbliyi səbəbindən əlavə təhlükəsizlik sistemləri ilə təmin edilməlidir. Müvafiq olaraq, istifadə təcrübəsi bu tip modellərin yüksək dərəcədə etibarlılığını nümayiş etdirir.

Mənfi rəylər

Əgər əməliyyat zamanı istifadəçinin planlaşdırma imkanı varsayüksək qənaətlə yanacağın alınması üçün maliyyə xərcləri, onda belə bir qazanın alınması hər halda 20-30% baha başa gələcək. Yenə də texnoloji və struktur mürəkkəbliyi qaçılmaz olaraq qiymət etiketinin artmasına kömək edir. İstifadəçilərin qeyd etdiyi ikinci böyük çatışmazlıq texniki xidmət və elementar məzmunla bağlıdır. Mono-yanacaq qurğularından fərqli olaraq, universal qazanlar operatorun riayət etməli olduğu daha geniş profilaktik tədbirləri əhatə edir. Buraya ocaq kameralarının təmizlənməsi və işləyən komponentlərin yoxlanılması, həmçinin istifadə olunan yanacağa görə müxtəlif yüklərdə işləyən sxemlərin sınaqdan keçirilməsi daxildir.

Nəticə

universal bərk yanacaq qazanları
universal bərk yanacaq qazanları

Ənənəvi qazanlardan universal qazanlara keçid tendensiyası bioyanacaqların populyarlaşması fonunda formalaşıb. Eyni qranullar adi bərk yanacaq qutuları üçün istifadə edilə bilməz. Buna görə də bioyanacaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğular meydana çıxdı. Və onların fonunda, öz növbəsində, müxtəlif soba sistemlərini bir dizaynda birləşdirmək ideyası yarandı. İndiki formada fərdi evin universal qazanı həm tam istilik, həm də isti su xidməti göstərməyə qadirdir. Eyni zamanda, istifadə üçün mövcud olan yanacaqların müxtəlifliyinin əməliyyat prosesinin özünü çox asanlaşdırdığını düşünməmək lazımdır. Əlbəttə ki, çox yönlülük sayəsində əhəmiyyətli qənaətə arxalana bilərsiniz. Ancaq hətta bu, yalnız uyğun iş rejimlərinin bacarıqlı və vaxtında istifadəsi şərti ilə mümkün olacaqdır.qazan.

Məşhur mövzu