Sütun mühüm memarlıq elementidir

Tikinti 2023
Sütun mühüm memarlıq elementidir
Sütun mühüm memarlıq elementidir
Anonim
sütunu
sütunu

"Sütun" memarlıq anlayışı binanın yüksək hissələrinin yükünü daşıyan şaquli dayaqdır. Bundan əlavə, bu tikinti elementi dekorativ funksiyaları yerinə yetirə bilər və məsələn, üstündə bir heykəl ilə zəfər bəzək kimi istifadə edilə bilər. Bu dizaynın ən çox yayılmış forması dəyirmidir. Lakin kvadrat, düzbucaqlı və mürəkkəb sütun formaları da ola bilər.

Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, sütun bir neçə əsas hissədən ibarət memarlıq elementidir: əsas, gövdə və başlıq. Gəlin onların hər birini daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Baza ən kütləvi komponentdir, onun əsas funksiyası strukturu saxlamaq və yükü bazaya ötürməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox üslubda mövcud olsa da, belə element tələb olunmur.

Sütun ölçüləri
Sütun ölçüləri

Gövdə sütunun əsas hissəsidir. O, müxtəlif üslublarda istifadə etməyə imkan verən fərqli formaya malik ola bilər.

Paytaxt sütunun digər mühüm hissəsidir. Daha yüksək elementlərin yükünü paylamağa imkan verən odur. Həm də aşağı komponent - bəzən dizaynlarda olmayan baza. Buna baxmayaraq, bu, təsvir edilən memarlıq elementinin bəlkə də ən ifadəli hissəsidir.

Beləliklə, sütun elə bir bina strukturudur ki, bunun sayəsində təməl üzərində yükün rasional yenidən bölüşdürülməsi baş verir. Şaquli bir quruluşa malikdir və eninə ölçüsünün hündürlüyünə nisbəti ilə xarakterizə olunur. Bu halda, birinci parametr ikincinin dəyərindən bir neçə dəfə kiçik dəyərə malikdir.

Hazırda belə memarlıq elementlərinin kifayət qədər geniş təsnifatı mövcuddur. Məsələn, istehsal materialından asılı olaraq ən çox yayılmış sütun növlərini adlandıra bilərsiniz. Bura dəmir-beton və metal dayaqlar daxildir. Belə dizayn elementlərinə tikintidə böyük tələbat var. Bunun sənaye müəssisəsi, ticarət mərkəzi və ya dayanacaq olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur - təqdim olunan növlərin sütunları bir çox variantda mövcud olacaq.

Sütun növləri
Sütun növləri

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təsnifat müxtəlif üslub istiqamətlərinə bölməni ehtiva edir. Ən diqqət çəkəni nəzərdən keçirin.

Karyatid. Belə bir sütun, bu növ memarlığın ənənəvi elementlərinin bütün funksiyalarını yerinə yetirən bütöv bir heykəldir. O, qədim yunan məbədinin keşişinin incə obrazıdır.

Şamdan sütunu kəsiyinin ölçüsünün tədricən dəyişməsi ilə xarakterizə olunur, bu damaraqlı vizual effektlər. Bununla belə, bu, diametrinin hündürlüyünə dəyişən nisbəti olan yeganə növ deyil. Bu cür memarlıq elementləri İntibah dövründə geniş yayılmışdır.

Protodor tipli belə bir memarlıq elementi ən nizamlı həndəsi formalardan birinə malikdir. Bu vəziyyətdə, sütunların ölçüləri kifayət qədər ciddi nisbətlərlə müəyyən edilir. Qədim Yunanıstanda geniş yayılmışdı.

Məşhur mövzu