Şnek nasosu: nəyi bilməyə dəyər?

Şnek nasosu: nəyi bilməyə dəyər?
Şnek nasosu: nəyi bilməyə dəyər?
Anonim

Vida pompası, həmçinin vida pompası da fırlanan dişli tipli cihazların növlərindən biridir. Orada vurulan mayenin təzyiqi onun stator daxilində fırlanan spiral rotorlar tərəfindən yerdəyişməsi hesabına formalaşır. Cihazın konfiqurasiyasından asılı olaraq bir və ya daha çox ola bilər. Vidalı nasoslar dişli nasoslardan asanlıqla alınır və bu, onlarda dişlərin meylini artırmaqla, həmçinin dişli çarxlardakı dişlərin sayını az altmaqla həyata keçirilir. Bununla belə, cihazın "orijinal versiyasını" istifadə etmək daha yaxşıdır.

vida nasosu
vida nasosu

Vintli nasos aşağıdakı prinsipə uyğun işləyir. Mayenin vurulması onun spiral yivlər və korpusun səthləri arasında hərəkət etməsi səbəbindən həyata keçirilir. Yivlər vintin oxu boyunca yerləşir. Çıxıntıları ilə onlar dəyişdirilə bilən yivlər boyunca "gəzirlər", bu da mayenin geriyə hərəkət etməsinə mane olur.

Vidalı nasos
Vidalı nasos

Vintli nasos kifayət qədər geniş çeşiddə istifadə olunur. Köçürmək üçün faydalı ola bilərqaz, buxar, habelə onların qarışıqları və ya müxtəlif özlülük dərəcələrinə malik mayeləri. Onlar ilk dəfə 1936-cı ildə istehsala buraxılmışdır. Dizaynın sadəliyinə görə, onlar 30 MPa-a qədər təzyiq səviyyəsində viskoz mayelərə malik olan mexaniki çirklərin mövcudluğunda sərbəst işləyə bilərlər. Bu cür xüsusiyyətlər müxtəlif vəzifələri həll etmək üçün çox vacibdir. Vida nasoslarının bütün qurğuları kömür laylarından metan çıxarılması, eləcə də oradan suyun vurulması üçün nəzərdə tutulmuş quyularda fəal şəkildə istifadə olunur. Onlar neft, su və digər quyuların çıxarılması üçün istifadə olunur.

Vintli nasos maraqlı dizayn xüsusiyyətlərinə malikdir. Sızdırmazlıqların keyfiyyətini artırmaq, həmçinin bu tip armaturda sızmaların sayını az altmaq üçün silindrik və ya konik elastik korpuslardan istifadə etmək adətdir. Konik vida yay tərəfindən çox etibarlı şəkildə basılır, əlavə olaraq, pompalanan mayenin təzyiqi burada öz rolunu oynayır, bu da sızmaların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Metal korpuslu nasoslar elastik korpuslara yerləşdirilən həmkarlarından əhəmiyyətli dərəcədə yüksək yüklərə tab gətirə bilirlər. Konusvari vintli cihaz çətin vəziyyətdə yaxşı işləyə bilər.

Vidalı nasoslar
Vidalı nasoslar

Ən çox yayılmış vintli nasos üç vintli nasosdur. Praktikada onun əhatə dairəsi ən geniş olduğu ortaya çıxdı. Bu, bu tip avadanlıqların müəyyən xarakterik üstünlükləri ilə bağlıdır:

- maddənin vahid təchizatı;

- tərkibində bərk əlavələr olmayan mayeləri vurmaq imkanıhər hansı bir zərər;

- Mayelərin öz-özünə doldurulması imkanı;

- yüksək çıxış təzyiqi digər nasos növləri üçün xarakterik olan enjeksiyon mərhələlərinin kütləsi olmadan əldə edilə bilər;

- işləyərkən cihaz kifayət qədər aşağı səviyyədə səs-küy effektləri yaradır;

- Nasos mexanizmi çox yaxşı balanslaşdırılmışdır.

Bu növün üstünlüklərdən qat-qat az olan müəyyən çatışmazlıqları da var:

- bu tip avadanlığın istehsalında kifayət qədər yüksək mürəkkəblik dərəcəsi, eləcə də onun yüksək qiyməti;

- iş həcminin tənzimlənməsi imkanı yoxdur;

- boş istifadə sadəcə qəbuledilməzdir.

Məşhur mövzu