Çarx bina strukturunun ayrılmaz hissəsidir

Tikinti 2023
Çarx bina strukturunun ayrılmaz hissəsidir
Çarx bina strukturunun ayrılmaz hissəsidir
Anonim

Bu gün ümumiyyətlə qəbul edilir ki, çarx kilidin bir hissəsidir, onun köməyi ilə qapı kilidlənir və sonra bağlı saxlanılır. Ancaq bu fikir yalnız qismən doğrudur, çünki bu elementin qapı çərçivəsinin yerləşdiyi istiqamətdə kilid qabığından uzanan bir metal silindr olduğunu söyləmək daha düzgün olardı. Bu müqayisə xüsusi bir nümunə olduğundan, sözügedən terminin səriştəli tərifini verməyə kömək edəcək "Memarlıq lüğətinə" müraciət edək.

vidalayın
vidalayın

Beləliklə, hər bir inşaat mühəndisi çubuqun yükdaşıyan xətti komponent olduğunu, çubuq (tir) olduğunu bilir. Boltun özü üfüqi vəziyyətdə yerləşir və müxtəlif strukturların, strukturların və binaların tikintisində istifadə olunur. Quruluşların, sütunların, rafların müxtəlif şaquli hissələrini menteşəli və ya sərt şəkildə birləşdirə bilər. Həmçinin, bu element bir dəstəkdirbinaların tavanlarında quraşdırılmış plitələr. Hal-hazırda dəmir-beton çarxlar körpülərin tikintisində fəal şəkildə istifadə olunur. Əslində, heç bir körpü onsuz keçə bilməz.

Dəmir-betondan əlavə, taxta və metal çarxlar var. Onlar, artıq qeyd edildiyi kimi, elektrik xətlərinin bünövrəsini sabitləşdirmək, bina və tikililərin bünövrələrinin möhkəmliyini artırmaq, həmçinin üfüqi yükə məruz qalan istənilən strukturu gücləndirmək üçün istifadə olunur.

dəmir-beton çarxlar
dəmir-beton çarxlar

Beləliklə, çarx bina strukturunun elementidir, onun vəzifəsi hətta böyük yüklər altında da maksimum daşıma qabiliyyətini təmin etməkdir. Beləliklə, bu hissə tikintidə əvəzolunmazdır və demək olar ki, hər yerdə tapılır.

Məsələn, post-transom strukturunu nəzərdən keçirək. Əksər hallarda, onlar profil fasadının qurulması üçün istifadə olunur, burada əsas elementlər dəstəkləyici şaquli postlar və onlara əlavə edilmiş üfüqi dəmir-beton çarxlardır. Beləliklə, bu dizaynda daşıyıcı struktur divarın daxili tərəfindədir.

dəmir-beton çarxlar
dəmir-beton çarxlar

Qeyd etmək lazımdır ki, çarxların və dayaqların birləşdirilməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilə bilər. Məsələn, üst-üstə düşmə (profillər yarı üst-üstə düşür). Beləliklə, çarx, sıxma vintləri ilə quraşdırılmış alüminium bağlayıcı vasitəsilə rafa bağlanır. Sonra bu bağlayıcı vintlər ilə dəstəkləyici şaquli profilə əlavə olunur və qovşaq möhürlənir. Bu tədbirlər təmin edirbütün strukturun sabitliyi.

Üfüqi və şaquli profillər çarpaz çubuğu şaquli profildə hazırlanmış yivlərə daxil etməklə birləşdirilə bilər. Onların birləşdiyi yerlərə xüsusi plastik hissələr yapışdırılır ki, bu da rütubəti xaricdən çıxarmağa xidmət edir ki, bu da birləşməni möhürləməyə imkan verir.

Beləliklə, çarpaz dayaqlar, dayaqlar, rafters və s. birləşdirməyə imkan verən istənilən strukturun ən vacib hissəsidir. Yəqin ki, heç bir bina bu element olmadan edə bilməz, çünki bütün binanın və ya strukturun dayanıqlığı və möhkəmliyi ondan asılıdır.

Məşhur mövzu